BRUNO 坑紋及平面鴛鴦烤盤 BOE053-G&F (適用於BOE053)

BRUNO SKU: BOE053-G&F
BRUNO 坑紋及平面鴛鴦烤盤 BOE053-G&F (適用於BOE053)
BRUNO 坑紋及平面鴛鴦烤盤 BOE053-G&F (適用於BOE053)
BRUNO 坑紋及平面鴛鴦烤盤 BOE053-G&F (適用於BOE053)

BRUNO 坑紋及平面鴛鴦烤盤 BOE053-G&F (適用於BOE053)

BRUNO SKU: BOE053-G&F
原價 HK$328
/
運費於結賬時計算。

一套烤盤,兩種享受!平面與坑紋烤盤套裝

・一套烤盤有齊平面烤盤及坑紋烤盤
方便您烤製肉類時可以減少油分,又可以同時烤製魚類、焗飯或其他菜式,製作菜式變化更豐富