BRUNO 保溫湯壺 - 淺藍色 BHK264-LPK

BRUNO SKU: BHK264-LPK
BRUNO 保溫湯壺 - 淺藍色 BHK264-LPK
BRUNO 保溫湯壺 - 淺藍色 BHK264-LPK
BRUNO 保溫湯壺 - 淺藍色 BHK264-LPK
BRUNO 保溫湯壺 - 淺藍色 BHK264-LPK
BRUNO 保溫湯壺 - 淺藍色 BHK264-LPK
BRUNO 保溫湯壺 - 淺藍色 BHK264-LPK
BRUNO 保溫湯壺 - 淺藍色 BHK264-LPK
BRUNO 保溫湯壺 - 淺藍色 BHK264-LPK
BRUNO 保溫湯壺 - 淺藍色 BHK264-LPK

BRUNO 保溫湯壺 - 淺藍色 BHK264-LPK

BRUNO SKU: BHK264-LPK
原價 HK$268
/
運費於結賬時計算。
剩餘23件現貨!
・真空雙層結構具備保溫及保冷效果
・外出可攜帶簡易料理
・保溫50°C以上及保冷10°C以下,效果可達6小時
・各配件可輕易分拆,方便清洗