BRUNO 保溫湯壺 - 淺粉紅色 BHK264-LBL

BRUNO SKU: BHK264-LBL
BRUNO 保溫湯壺 - 淺粉紅色 BHK264-LBL
BRUNO 保溫湯壺 - 淺粉紅色 BHK264-LBL
BRUNO 保溫湯壺 - 淺粉紅色 BHK264-LBL
BRUNO 保溫湯壺 - 淺粉紅色 BHK264-LBL
BRUNO 保溫湯壺 - 淺粉紅色 BHK264-LBL
BRUNO 保溫湯壺 - 淺粉紅色 BHK264-LBL
BRUNO 保溫湯壺 - 淺粉紅色 BHK264-LBL
BRUNO 保溫湯壺 - 淺粉紅色 BHK264-LBL
BRUNO 保溫湯壺 - 淺粉紅色 BHK264-LBL

BRUNO 保溫湯壺 - 淺粉紅色 BHK264-LBL

BRUNO SKU: BHK264-LBL
原價 HK$268
/
運費於結賬時計算。
剩餘15件現貨!
・真空雙層結構具備保溫及保冷效果
・外出可攜帶簡易料理
・保溫50°C以上及保冷10°C以下,效果可達6小時
・各配件可輕易分拆,方便清洗