BRUNO 保溫湯壺 - 米白色 BHK264-IV

BRUNO SKU: BHK264-IV
BRUNO 保溫湯壺 - 米白色 BHK264-IV
BRUNO 保溫湯壺 - 米白色 BHK264-IV
BRUNO 保溫湯壺 - 米白色 BHK264-IV
BRUNO 保溫湯壺 - 米白色 BHK264-IV
BRUNO 保溫湯壺 - 米白色 BHK264-IV
BRUNO 保溫湯壺 - 米白色 BHK264-IV
BRUNO 保溫湯壺 - 米白色 BHK264-IV
BRUNO 保溫湯壺 - 米白色 BHK264-IV
BRUNO 保溫湯壺 - 米白色 BHK264-IV

BRUNO 保溫湯壺 - 米白色 BHK264-IV

BRUNO SKU: BHK264-IV
原價 HK$268
/
運費於結賬時計算。
・真空雙層結構具備保溫及保冷效果
・外出可攜帶簡易料理
・保溫50°C以上及保冷10°C以下,效果可達6小時
・各配件可輕易分拆,方便清洗