BRUNO BDE029 風扇配件 BDE029-FANPART

BRUNO BDE029 風扇配件 BDE029-FANPART

BRUNO BDE029 風扇配件 BDE029-FANPART

原價 HK$80
/
運費於結賬時計算。

・適用於 BRUNO 兩用便攜風扇的風扇部分配件

・網上付款前請先聯絡客服確認顏色及存貨